Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

logo Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

www.pomerania.org.pl

 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (SGPEP) powstało w 1993 r. roku zrzeszając polskie gminy, miasta i powiaty. Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc gminom w ich codziennej działalności, a także koordynacja współpracy przygranicznej w regionie oraz reprezentacja interesów polskich gmin i powiatów Euroregionu Pomerania na arenie międzynarodowej.

SGPEP prowadzi szereg działań w zakresie procesów integracyjnych Polski z Unią Europejską, pozyskiwania funduszy pomocowych oraz wspierania przedsięwzięć integrujących społeczności lokalne w ramach współpracy transgranicznej.

Biuro Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania znajduje się w Szczecinie.

Dyrektor Biura SGPEP: Paweł Bartnik

Wicedyrektor Biura SGPEP: Irena Stróżyńska

W strukturach Biura Stowarzyszenia wyróżnić można:

  • Zespół ds. Naboru i Promocji Funduszu Małych Projektów Interreg V A
  • Zespół ds. Wdrażania Projektów Funduszu Małych Projektów Interreg V A
  • Zespół ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej
  • Centrum Usługowo-Doradcze
  • Zespół ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
  • Zespół ds. Finansowo-Kadrowych

Władzę w Stowarzyszeniu sprawuje Zebranie Delegatów. Organem wykonawczym jest Zarząd, wybrany spośród Delegatów, na kadencję zgodną z kadencją rad jednostek samorządu terytorialnego.

W skład obecnego Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wybranego przez XXIII Zebranie Delegatów SGPEP w dniu 17 kwietnia 2019 roku wchodzą:

Prezes Zarządu Stowarzyszenia: Krzysztof Soska

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia: Tomasz Czuczak

Skarbnik Stowarzyszenia: Piotr Pawlik

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:

Bazyli Baran

Mirosław Kluk

Anna Mieczkowska

Grzegorz Kulbicki

Bogdan Wankiewicz

Janusz Żmurkiewicz

 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Adres Biura:

Al. Wojska Polskiego 184C/15
71-256 Szczecin

Tel.: (91) 486 07 38
Fax: (91) 486-08-25

E-mail: biuro@pomerania.org.pl

www.pomerania.org.pl

Członkowie Zarządu

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, wybrany przez XXIII Zebranie Delegatów SGPEP w dniu 17 kwietnia 2019 roku

Zdjęcie Michael Sack
Michael Sack (Prezydent Euroregionu Pomerania w Niemczech)
Krzysztof Soska, Prezydent Stowarzyszenia Euroregionu Pomerania, w Polsce
Krzysztof Soska (Prezydent Euroregionu Pomerania w Polsce)
Euroregion Pomerania Skip to content