Powiat myśliborski

herb powiatu myśliborskiego

Powiat myśliborski

Powiat myśliborski zlokalizowany jest w środkowej części Euroregionu Pomerania, na południowo-zachodnim krańcu województwa zachodniopomorskiego, na pograniczu z województwem lubuskim.

Jego południowo-zachodnią granicę stanowi granica państwa – granica Polski z Niemcami. Powiat zajmuje powierzchnię 1182 km kw. Zamieszkuje go około 66,6 tys. osób. Siedzibą Starostwa Powiatowego jest miasto Myślibórz.

W skład powiatu wchodzi pięć gmin: miejsko-wiejskie gminy Myślibórz, Barlinek i Dębno oraz wiejskie gminy Boleszkowice i Nowogródek Pomorski.

Powiat usytuowany jest na Pojezierzu Myśliborskim. Na jego terenie są 102 jeziora o łącznej powierzchni ponad 2 600 ha. Największymi są jezioro Myśliborskie (pow. 618 ha), Barlineckie (268 ha), Sitno (186 ha), Łubie (160 ha), Karskie Wielkie (151 ha), Golenicko-Dobropolskie (109 ha), Ostrowieckie (107 ha), Ulejno (84 ha), Sulimierskie Duże (77,6 ha) i Czernikowskie (71 ha).
Swoje źródła mają tu rzeki Myśla i Płonia (dopływy Odry) oraz Kosa (dopływ Myśli). Największym kompleksem leśnym jest Puszcza Barlinecka.

Zobaczyć tu można unikatowe okazy cennej przyrody i ponad 400 pomników przyrody. Ponad 40 procent powierzchni to obszary chronione. Sięgają tu Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy „Ujście Warty”, a także obszary Natura 2000: Pojezierze Myśliborskie, Jezioro Dobropolskie, Dolina Iny koło Recza, Jezioro Kozie, Dolna Odra, Dolina Płoni i Jezioro Miedwie, Ostoja Barlinecka, Puszcza Barlinecka, Ostoja Witnicko-Dębniańska, Dolina Dolnej Odry, Dziczy Las oraz Gogolice-Kosa w dolinach Kosy i Myśli, gdzie występuje największa na Pomorzu Zachodnim populacja żółwia błotnego.
Wyznaczono tu siedem rezerwatów przyrody: bagienne „Markowe Błota”, torfowiskowe „Tchórzyno”, „Skalisty Jar Libberta” z pięknymi okazami zlepieńców i głazów narzutowych w malowniczym wąwozie, „Cisy Boleszkowickie”, „Czapli Ostrów”, w którym występują kolonie czapli siwej i kormoranów, rezerwat krajobrazowy „Długogóry” (liczne pagórki, głazy narzutowe, oczka wodne) oraz florystyczny „Jezioro Jasne”.

W gminach powiatu jest wiele zabytków architektury, w tym tak słynne, jak dawna kaplica templariuszy w Chwarszczanach (obecnie kościół pw. św. Stanisława), fragmenty murów miejskich z bramami Pyrzycką i Nowogródzką oraz Basztą Prochową w Myśliborzu, fragmenty średniowiecznych murów obronnych w Barlinku, gotycka kolegiata myśliborska (kościół pw. św. Jana Chrzciciela), zabytkowe kościoły z różnych okresów (m.in. późnoromańskie, gotyckie, barokowe i rokokowe, neogotyckie) w wielu miejscowościach, a także pałace i dwory (np. odbudowywany pałac w Dolsku, niegdyś nazwany małym Sanssouci) i parki podworskie.
W gminie Boleszkowice zachowały się elektrownie wodne z XIX i początków XX w. na rzece Myśla w okolicach Reczyc i Gudzisza.
W Pszczelniku na granicy gmin Myślibórz i Dębno znajduje się pomnik lotników litewskich. Upamiętnia pilotów, którzy w 1933 r. zginęli w tym miejscu podczas próby przelotu bez lądowania z Nowego Jorku do Kowna.

Atrakcje i zabytki zwiedzać można na licznych tu szlakach turystycznych – pieszych, rowerowych, kajakowych. Przebiegają tu m.in. Trasa Pojezierzy Zachodnich, „Zielona Odra”, „Z biegiem Myśli”, szlak „Pojezierza Myśliborskiego”, Szlak przez Puszczę Barlinecką, „Nad rzeką Kosą”, „Szlak Templariuszy”, „Szlak Humboldta”, „Zakony i Kościoły Pojezierza”, „Parki, drzewa, lasy” i wiele innych.
Wiodą tu także trasy dla zmotoryzowanych – „Droga 1000 jezior” czy „Droga widokowa”.
Gminy powiatu na czele z Barlinkiem to raj dla miłośników marszów z kijkami – jest tu wiele tras Nordic Walking (m.in. przez Puszczę Barlinecko-Gorzowską).

Turyści przyjeżdżają do miejscowości powiatu także z powodu interesujących wydarzeń kulturalnych i sportowych. Np. w Chwarszczanach odbywają się imprezy o tematyce historycznej z turniejami rycerskimi. W Giżynie – rekonstrukcje bitew wojny secesyjnej (w tej miejscowości znajduje się grobowiec rodu von Borcke, gdzie spoczął bohater wojny secesyjnej Heros von Borcke). Do najważniejszych imprez należą także Barlineckie Świętojanki – Dni Barlinka z Koronacją Królowej Puszczy Barlineckiej, opiekunki przyrody Puszczy Barlineckiej i Ambasadorki Barlinka.
Popularnymi imprezami sportowymi są: organizowany od 1966 r. Maraton Dębno, najstarsza kontynuowana taka impreza w Polsce, Mistrzostwa Nordic Walking – Wielka Barlinecka 7, biegi uliczne Myśliborska Mila czy Regaty o Puchar Leonida Teligi w Myśliborzu.

Przez miejscowości powiatu przebiegają drogi krajowe S3, nr 23, 26 i nr 31 oraz wojewódzkie drogi nr 119, nr 126, 127, 151 i 156. Przez teren powiatu prowadzi również linia kolejowa Szczecin – Zielona Góra.

Kraj:Polska
Tyo:powiat
Strona:powiatmysliborski.pl

Galeria zdjęć

Euroregion Pomerania Skip to content