Strategia Euroregionu Pomerania

 

W latach 1995-2015 powstały trzy strategie rozwoju i działań Euroregionu Pomerania, nakreślające kieruneki działań i kolejne okresy programowania, ale za każdym razem były one przygotowywane oddzielnie, po stronie niemieckiej i polskiej, a na koniec łączone we “wspólny dokument”.

W 2018 roku po raz pierwszy w historii Euroregionu Pomerania, a także na całym pograniczu polsko-niemieckim, udało się stworzyć model wspólnej koncepcji, która została opracowana dla całego obszaru. Nowa jakość charakteryzuje się tym, że cały obszar Euroregionu Pomerania został kompleksowo zbadany według jednolitych kryteriów i na tej podstawie określono wnioski do dalszej współpracy.

W ramach podejścia metodologicznego przeprowadzono serię warsztatów tematycznych, w których wzięło udział prawie 300 osób.

Od początku lutego 2020 r. do końca kwietnia 2020 r. biuro INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner działające na zlecenie partnerów projektu przeprowadziło konsultacje wstępnej wersji Koncepcji Rozwoju i Działania 2021-2030 z licznymi interesariuszami w Euroregionie Pomerania.

Ewaluacja konsultacji online i wywiadów eksperckich były ważnymi elementami raportu końcowego, który został wysłany do partnerów projektu w czerwcu 2020 roku.

Uwzględniono w nim najważniejsze trendy rozwojowe, takie jak zmiany demograficzne, zmiany klimatyczne, rosnące współzależności transgraniczne, cyfryzacja czy – w wyniku pandemii COVID-19- radzenie sobie ze skutkami sytuacji kryzysowych.

strona tytułowa strategii na lata 200-2006 po polsku
Transgraniczna koncepcja rozwoju i działania Euroregionu Pomerania na lata 2000 – 2006
strona tytułowa strategii na lata 2007-2013 po polsku
Transgraniczna koncepcja działań i rozwoju Euroregionu Pomerania na lata 2007 – 2013
strona tytułowa strategii na lata 2014-2020 po polsku
Transgraniczna koncepcja rozwoju i działania Euroregionu Pomerania na lata 2014 – 2020
strona tytułowa strategii na lata 2021-2030 po polsku
Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania Koncepcja rozwoju i działań 2021-2030
strona tytułowa skróconej wersji strategii na lata 2021-2030 po polsku
Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania Koncepcja rozwoju i działań 2021-2030 – wersja skrócona
Euroregion Pomerania Skip to content